Velkommen til censorformandskabet for Sundhedsplejeuddannelsen

Seneste nyt

Møde den 18.8.2021

Der afholdes et efter - eksamen digitalt møde den 18.8.2021 fra 15-17 for censorerne på sundhedsplejerske uddannelsen. Her er der mulighed for at drøfte erfaringer fra eksamen samt komme med spørgsmål.

Facebook gruppen
Der er oprettet en ny gruppe  på Facebook som hedder Censorer på sundhedsplejerske uddannelsen. Gruppen er lukket med adgang kun for censorer på sundhedsplejerske uddannelsen. Interesserede der ønsker at være med i gruppen kan melde sig til på linket til gruppen eller kontakte censorformanden.
Link til gruppen